Μονοκατοικία με ξενώνα, Ραού, Τήνος, 2014

Μονοκατοικία με ξενώνα, Ραού, Τήνος, 2008

Σχεδιασμός_ Κώστας Σιώνης

_ GVidalis D&C (Βίβιαν Βιδάλη, Γιώργος Βιδάλης)

Εσωτερική Διακόσμηση_ Francoise Pierard-Sionis

Κατασκευή_ GVidalis D&C

Φωτογράφιση: Παναγιώτης Βουμβάκης

Μονοκατοικία με ξενώνα, Ραού, Τήνος, 2014