Μονοκατοικία, Άβδος, Τήνος

Μονοκατοικία, Άβδος, Τήνος, 2014

Σχεδιασμός_ GVidalis D&C (Ευαγγελία Αλβέρτη, Γιώργος Βιδάλης)

Εσωτερική Διακόσμηση_ Pierre-Marie Couturier

Κατασκευή_ GVidalis D&C

Φωτογράφιση: Παναγιώτης Βουμβάκης

Μονοκατοικία στην Αύ(β)δο Τήνου