ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφόρος Σταυρού Κιονίων & Λ. Λαμέρα, 842 00 Τήνος
T. (+30) 22830 22241
Φ. (+30) 22830 22249
Κ. (+30) 6974 457986

gvidalis.gr@gmail.com