Ανακατασκευή & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παραθαλάσσιας μονοκατοικίας, Βουρνή, Τήνος

Ανακατασκευή & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παραθαλάσσιας μονοκατοικίας, Βουρνή, Τήνος

Βουρνή, Κάμπος, Τήνος

Σχεδιασμός_ GVidalis D&C (Κατερίνα Ρουσουνέλου, Γιώργος Βιδάλης)
Κατασκευή_GVidalis D&C

Ανακατασκευή & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παραθαλάσσιας μονοκατοικίας, Βουρνή, Τήνος